Nyheter
15 maj 18:36
Ridsportplus

Brister i hästhållningen enligt ny rapport

DjurskyddJordbruksverkets Djurskyddsrapport från år 2023 har kommit och här presenteras flera resultat som myndigheten har sammanställt. Bland annat har man fått veta att Länsstyrelsens personal vid flera tillfällen upplevt hot samt vilka de vanligaste bristerna är när det kommer till bland annat hästhållare.

Brister i hästhållningen enligt ny rapport
Brister som gäller inredning som innebär en skaderisk för hästen är den vanligaste bristen som Länsstyrelsen hittar vid sina kontroller. Bilden är tagen ur ett annat sammanhang. Foto: Istock

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

  För att säkra att djurskyddsreglerna följs gör länsstyrelserna varje år ett stort antal kontroller och andra arbetsinsatser. Under 2023 gjorde länsstyrelserna drygt 8 300 fysiska kontroller och sammanlagt 23 461 arbetsinsatser i detta syfte, enligt Djurskyddsrapporten från år 2023 som Jordbruksverket gått ut med. 

  Djurskyddsrapporten ger en samlad bild av kontrollmyndigheternas djurskyddsarbete. Till rapporten sammanställer Jordbruksverket uppgifter från landets 21 länsstyrelser och Livsmedelsverket.

  – Det är ett omfattande kontrollområde eftersom lagen gäller för alla djur som hålls: från katter, värphöns, mjölkkor och slaktgrisar till försöksdjur, travhästar, undulater i zoobutiker och elefanter på djurparker. Syftet med kontrollerna är i samtliga fall att säkra att djurhållare följer djurskyddsreglerna, säger Malin Wåhlstedt, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande. 

  Brister i inredningen hos hästhållare

  Under år 2023 gjorde länsstyrelserna 1 317 kontroller av hästhållningar. I djurskyddsrapporten står det att det är ”tydligt att brister inom hästhållningen som kan kopplas till inredning är i särklass vanligast, medan brister som kan relateras till stallmiljö inte är lika vanliga.”

  I rapporten står det även att andelen brister som kan relateras till hur hästhållarna sammantaget bedriver sin tillsyn av djuren har ökat under 2023, vilket Jordbruksverket menar är en oroande utveckling. 

  Tillsynsbegreppet innefattar även en handlingsplikt för djurhållaren. Det är därmed inte tillräckligt att bara se till sin häst regelbundet, utan man måste också vidta konkreta och tillräckliga åtgärder när problem upptäcks. Exempelvis att verka hovar i tid eller se till att hästen får veterinärvård om den är sjuk eller skadad.

  I rapporten kan man bland annat läsa följande om de brister som upptäckts hos hästhållare:
  ”Andelen brister när det gäller kontrollpunkten om vård för sjuka och skadade djur är den högsta som konstaterats under de senaste elva åren. Under 2023 kontrollerades detta vid 858 tillfällen varvid brister konstaterades vid 142 tillfällen, vilket motsvarar cirka 17 procent. Det går inte att utläsa av statistiken i vilken omfattning bristerna beror på bristande tillsyn genom att hästarna exempelvis inte fått veterinärvård och i vilken mån sjukboxar saknas eller inte är tillräckligt många. Andelen stallar där hästarna hålls i lösdriftssystem i gruppboxar eller motsvarande har dock ökat och i vissa fall saknas tillräckligt med sjukboxar i dessa fall. Med tanke på att det vanligaste inhysningssättet för hästar fortfarande är att hålla dem individuellt i box, är troligen den vanligaste orsaken till dessa brister att hästarna inte får tillräcklig vård. Länsstyrelserna uppger också att orsaken till att hästarna inte ges tillräcklig vård främst är okunskap hos hästhållarna, men i vissa fall också att en del hästhållare avstår från att anlita veterinär på grund av kostnaden.”

  Länsstyrelsens personal är utsatta

  I samband med arbetet med djurskyddsrapporten har Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna genomfört en enkätundersökning av djurskyddspersonalens arbetsmiljö avseende hot, våld och påverkansförsök. Resultatet av enkäten visar att länsstyrelsernas personal som arbetar med djurskydd är särskilt utsatta och majoriteten av hot, våld, och påverkansförsök framförs i ärenden kopplade till sällskapsdjur. Jordbruksverket ser allvarligt på resultatet av enkäten eftersom det visar på en otrygg arbetsmiljö.

  Brister hos lantbruksdjur på samma nivå som tidigare

  Resultatet av kontrollerna visar i stort samma nivå av brister för lantbrukets djur som året innan. Bristerna gäller främst att djuren eller deras miljö inte hålls tillräckligt ren eller att det finns skaderisker i inredningen. 

  – Resultatet visar att de flesta djurhållare följer reglerna men samtidigt är vissa brister alltför vanliga. Det pågår insatser inom branscherna för att både förebygga och avhjälpa detta och det är viktigt att detta arbete fortsätter och stärks. Samtidigt ser vi att vissa brister är kopplade till att stallarna är gamla och slitna. En nyckelfråga för både en ökad djurvälfärd och en mer lönsam och effektiv produktion är därför möjligheten att investera i nya moderna stallar, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket, i pressmeddelandet.

  Läs hela rapporten här

  Ridsport digital

  99:- i månaden