Nyheter
16 maj 12:59

Debattörerna: Vi behöver ta hästmänniskors oro på allvar

RovdjurspolitikFör att nå effektivitet i skyddsjakten ska man kunna eliminera hela revir och inte enskilda vargar. Det skriver två moderata debattörer som kräver krafttag efter vargangreppet i Norrtälje, där två mindre hästar dödades av varg.

Debattörerna: Vi behöver ta hästmänniskors oro på allvar
stället för enstaka individer bör hela revir kunna utplånas när attacker sker, skriver debattörerna Alexandra Anstrell och Anna af Sillén. Foto: Riksdagen, iStock, montage Katrin Uddströmer

Vargangreppen på tamdjur i Sverige ökar. Nu har ytterligare djur fått sätta livet till och angreppen har spridit sig ända ner i södra Sverige. Det finns dokumenterat fall av vargangrepp på häst. Små hästar men ändock så har vargen nu också i Sverige dödat hästar. 

Sverige uppskattas ha 355 000 hästar, hästnäringen omsätter cirka 32 miljarder och skapar cirkaa 18 500 jobb och många som arbetar inom hästnäringen är egna företagare. Nu sprider sig oron för vargangrepp även hos hästägare som naturligtvis gör allt för att skydda sina djur men där det trots allt rör sig vargar nära och i hästars hage.

Oron behöver tas på allvar

Vi behöver ta dessa människors oro på allvar. Precis som vi måste ta andra djurhållares oro på allvar. Antalet får i Sverige har minskat på bara några år med 27 procent där många väljer att sluta för att de haft angrepp på sin besättning eller levt i stor oro för att det ska ske vargangrepp. 

Rovdjur och människor kan inte existera på samma yta, därför behövs en vargpolitik som prioriterar en trygg och levande landsbygd.Alexandra Anstrell och Anna af Sillén

Vi vill skapa möjligheter för ett säkrare, grönare och friare Sverige. Vi behöver stärka svensk tillväxt och konkurrenskraft. De företag som skapar jobb och därmed finansierar vår välfärd behöver schyssta förutsättningar för sin verksamhet. Trygghet är en sådan given förutsättning, och trygghetsfrågan behöver väga lika tungt oavsett om det gäller en företagare som utsätts för kriminella handlingar eller för rovdjursangrepp.

Många företag på landsbygden bidrar till att hålla våra landskap öppna och omskötta, och är en viktig del av vår beredskap i händelse av kris. Insikten behöver landa hos fler att ibland måste man välja. Rovdjur och människor kan inte existera på samma yta, därför behövs en vargpolitik som prioriterar en trygg och levande landsbygd med ett rimligt bevarande av vilda djur såsom vargen.

Ersättningen bör höjas

Riksdagen har ett sedan tidigare beslut om att vi ska ha 170-270 vargar i Sverige men nu har vi väldigt många fler. Vi vill vara tydliga med att Moderaterna vill drastiskt minska vargstammen, underlätta skyddsjakten och låta staten ta hela kostnaden för densamma samt höja ersättningen till tamdjursägare. 

För att nå effektivitet i skyddsjakten ska man kunna eliminera hela revir och inte enskilda vargar.Alexandra Anstrell och Anna af Sillén

Alla vargar är oftast lika stora problemindivider. Då kan det behövas starkare åtgärder än att bara skjuta av en enskild varg. Lagstiftningen idag medger bara möjlighet att bevilja skyddsjakt för en varg i taget tills problemet upphör. En minskning av en vargindivid i taget i områden med mycket mänsklig aktivitet är en ineffektiv åtgärd.

För att nå effektivitet i skyddsjakten ska man kunna eliminera hela revir och inte enskilda vargar.

Människor som i dag lever med en tät vargpopulation inpå husknuten, med risk för betes- och sällskapsdjur, måste kunna lita på att vi politiker tar deras trygghet på allvar.

Det innebär att regeringen faktiskt måste genomföra den politik som en majoritet av riksdagens folkvalda står bakom och styra sina förvaltningsmyndigheter så politiska beslut verkställs.

Om inte det görs riskerar tilltron till politiken och demokratin att urholkas bland de som får leva med konsekvenserna av vargpolitiken. Samtidigt som tillväxten hämmas när företag på landsbygden tvingas lägga ner av skäl så oacceptabla som otrygghet.

Alexandra Anstrell (M), ordförande Riksdagens Hästnätverk

Anna af Sillén (M), ordförande Moderata Företagarrådet

Ridsport digital

99:- i månaden