Nyheter
30 april 14:48
Ridsportplus

Endast hälften av veterinärerna kände uppskattning

Veterinärers arbetsmiljöI en internationell undersökning med deltagare från flera länder, framkom det att endast 49 procent av veterinärerna upplevde uppskattning och kände sig förstådda av samhället i sin yrkesroll. Hästveterinärer hörde till den grupp som upplevde minst uppskattning.

Endast hälften av veterinärerna kände uppskattning
42 procent av hästveterinärerna som deltog i undersökningen svarade att de kände sig uppskattade av djurägare. Foto: Istock

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

  Både Veterinärmagazinet och Svensk Veterinärtidning rapporterar om den undersökning som gjorts på initiativ av läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim.

  I undersökningen deltog 1 056 veterinärer som var specialiserade på sällskapsdjur, lantbruksdjur och häst i USA, Japan, Storbritannien, Frankrike, Brasilien och Tyskland. Syftet med undersökningen var att ta reda på om veterinärer känner sig uppskattade och förstådda av djurägare. Resultaten visar på en markant skillnad mellan veterinärernas upplevda uppskattning från sina direkta klienter och samhällets bredare erkännande av deras yrkesroll. Ett av de mest centrala resultaten som man kom fram till är att endast 49 procent av de svarande upplever att veterinäryrket är uppskattat av samhället.

  Trots att 75 procent av respondenterna känner sig personligen uppskattade av sina kunder, anser endast knappt hälften, 49 procent, att deras profession generellt är uppskattad i samhället.

  Hästveterinärer kände sig minst uppskattade

  Det visade sig att det var de veterinärer som jobbade med lantbruksdjur som kände sig mest uppskattade, då 55 procent av dessa veterinärer kände uppskattning på jobbet. Samtidigt visade det sig att det var hästveterinärerna som upplevde minst uppskattning, där 42 procent svarade att de kände sig uppskattade av sina kunder. Samtidigt uppger totalt 75 procent av de tillfrågade att de personligen känner sig uppskattade av djurägarna.

  Vill se ökad förståelse

  Undersökningen visade också en uppfattning om att en del människor saknade insikt i hur pressad en veterinär kan känna sig och vad yrket egentligen innebär. Hälften av de svarande i undersökningen, 49 procent, ansåg att personer saknade förståelse för den press och stress som veterinäryrket kan innebära.

  Veterinärerna ombads även att ange en aspekt som de önskar att folk visste mer om. Däribland nämndes bland annat yrkets betydelse, kompetens och värde samt medkänslan och engagemanget för djurens välbefinnande.

  Ridsport digital

  99:- i månaden