Hästägartips
14 september 2023 06:20
Ridsportplus

Fem fakta om ångat hö

FoderAtt hetta upp hö med hjälp av ånga tar bort dammet – partiklar som kan leda till luftvägssjukdomar om hästen andas in dem.

Fem fakta om ångat hö
Att köpa en ångmaskin kostar från cirka 10 000 kronor, och då är det en modell som räcker för foder till en häst. Foto: Frank Sorge

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

  Att hitta grovfoder till hästar med luftvägsproblem kan ibland vara ett gissel. Att ånga hö kan vara en lösning.

  1. Luftvägsproblem

  Det vi upplever som damm i hö kommer från bakterier, mögel, svampsporer, små växtstrukturer och bitar av insekter. När hästen andas in partiklarna kan det bidra till att den utvecklar inflammatorisk luftvägssjukdom.

  Generellt sett är det bättre med hösilage än hö om hästen har luftvägsproblem, men den som inte kan välja hösilage kan påverka dammet genom att ånga eller blötlägga.

  2. Vad forskningen säger

  I en studie blev luftvägarnas immunförsvar bättre när hästarna fick ångat hö. I en annan studie visades inga skillnader i hur hästen reagerade mellan torrt och ångbehandlat hö, trots att det senare innehöll färre mögelsporer. En tredje studie visade att hästar som utfodrades med ångbehandlat hö löpte 65 procent lägre risk att diagnosticeras med inflammatorisk luftvägssjukdom jämfört med hästar som utfodrades med torrt hö. Denna studie visade också att utfodring med torrt hö gav två gånger högre risk att hästen hade delar av jäst och mögel i luftstrupen jämfört med ångbehandlat hö, medan blötlagt hö inte innebar någon lägre risk.

  3. Bakterie- och näringsinnehåll

  En skillnad mellan att ånga och blötlägga är hur de båda metoderna påverkar bakterieinnehållet i hö. Ånga tar bort nästan samtliga bakterier, medan blötläggning höjer bakterieinnehållet om det inte ges till hästen direkt. Värt att notera är att blötläggning av hö påverkar näringsämnen som kan lakas ur. För en sockerkänslig häst kan det vara bra att blötlägga, men det bör tas in i foderstatsberäkningen.

  4. Bygga själv eller köpa

  På nätet finns gott om ”DIY” som visar hur man bygger en egen ångmaskin. Dock visade en studie att det var en kommersiell ångare eller blötläggning som mest minskade antalet partiklar. Att köpa en ångmaskin kostar från cirka 10 000 kronor, och då är et en modell som räcker för foder till en häst. Det tar cirka 80 minuter för ångproceduren.

  5. Skadar proteinet

  En ny studie visar att ångning påverkar protein, och de aminosyror som finns
  i proteinet, så att hästen inte längre kan tillgodogöra sig dem. Enligt studien försvinner över 50 procent av det protein som kan tas upp i tunntarmen. Forskarna rekommenderar den som ger ångat hö att sätta till protein i foderstaten.

  Källor: Vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv (en rapport från SLU) och Horsejournal.com.

  Ridsport digital

  99:- i månaden