Nyheter
8 februari 14:15
Ridsportplus

Fler svenskar in i FEIF

FEIFFlera svenskar valdes in i de olika kommittérna på FEIF:s konferens, dessutom röstades ett förslag ner om hur domarnas poäng ska räknas i sportklasserna.

Fler svenskar in i FEIF
Foto: Sandra Nordin Johansson

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

  Under helgen som gick, fredag till söndag, höll FEIF sin konferens i Luxemburg. I fokus låg frågor kring hästvälfärd och många diskussioner kretsade kring det. På plats från Sverige fanns flera representanter, däribland SIF:s ordförande Ingemar Tapper.

  Flera besluts togs under helgen, alltifrån rena regeländringar till formuleringsfrågor i befintliga stadgar.
  – Det som stack ut bland besluten var förslaget om att räkna alla fem domarnas poäng i sportgrenarna så som man gör i gaedingakeppni, berättar Ingemar Tapper och berättar att föreslaget föregåtts av en debatt om hur stor påverkan det skulle kunna ha på slutpoängen.

  Sverige röstade för att alla domares poäng skulle räknas, men förslaget blev nedröstat och kommer därför inte att genomföras, berättar Ingemar Tapper.
  – Vi hade tyckte det var bra att genomföra ändringen, man hade kunnat ändra tillbaka sedan om det inte blev bra.

  Ingemartapper1-scaled Kopiera
  Ingemar Tapper. Foto: Sandra Nordin Johansson

  En annan förändring är i grenen T5 där det nu läggs till ett tredje moment med mellan till ökat tempo i tölt. Tidigare har T5 bara haft långsamt tempo tölt och tempoväxlingar i tölt. Grenen får nu en tydligare koppling till T3 men är fortfarande en lättare variant.

  – Sen har man ändrat i finalerna i T2, nu ska ryttarna rida på lösa tyglar i bägge varven, berättar Ingemar Tapper.

  Vidare har också justeringar i tävlingsreglementet gjorts för hur en klass ska avgöras när ekipage kommer på samma plats, med fler tekniska motiveringar berättar Ingemar Tapper.

  Sverige fortsätter jobba för ökad transparens

  Lördagen innefattade en hel del presentationer som många handlade om hästvälfärd.
  – SIF och FEIF jobbar kontinuerligt med dessa frågor där forskning och fakta är viktiga för framtida förändringar av regelverk, säger Ingemar Tapper.

  Han tog sen del av ordförandemötet där Sverige fortsätter att driva frågor kring demokrati och transparens. Ett steg i rätt riktning är att det nu införs ett halvårsmöte för ordförandegrupperingen inom FEIF. Kort sammanfattat kommer det innebära att förslag från ordförandegrupperingen nu kommer få en större möjlighet att diskutera frågor och förslag innan de lämnas vidare för beslut.
  – Vi ser det som en fördel att göra på det sättet. Man ökar möjligheten att påverka från länderna.

  Vidare har också diskussioner förts om man väljer representanter till styrelsen i FEIF.
  – I Sverige har vi en valberedning, men i andra länder förekommer inte det. FEIF, liksom de flesta andra internationella förbund, tillfrågar de som suttit tidigare och länderna nominera andra kandidater. Problemet är att det kan bli svårförändrat i strukturerna. De processerna skulle kunna bli bättre och det skulle kunna bli en öppnare nomineringsprocess.

  Worldfengur på dagordningen

  Den webbaserade moderstamboken Worldfengur hade en egen punkt på dagordningen. Den unika databasen kommer att behöva stora uppgraderingar framöver delvis för att öka it-säkerheten. Alla medlemsländer har betalat en summa per medlem för att få tillgång till Worldfengur, men den summan har varierat. På årets FEIF-konferens beslutades att alla medlemländer ska betala en avgift på 2 euro per medlem. Det för att finansiera utvecklingen av plattformen.

  SIF Avels ordförande Niclas Dahlqvist var på plats.

  Vilka var de mest intressanta diskussionerna eller presentationerna under helgen ur avelsperspektiv?
  – Att hästvälfärdsfrågan diskuteras på allvar i alla länder är det mest givande. Där upplever jag att Sverige är långt fram i denna frågan och har det som ett fokusområde både nu och sedan tidigare. Intressanta gemensamma föreläsningar var bland annat om hovfunktion och längd på hovar. Men även om hästens bärande förmåga angående ryttarvikt.

  Togs det några beslut kring regeländringar och hur ställde sig Sverige till de besluten?
  – Kring avelsfrågorna var det inga stora regeländringar utan mer förtydliganden. Alla ändringar var enligt linje med Sveriges uppfattning.

  Har du något mer att tillägga om konferensen?
  – Jag upplever det som värdefullt att få ett helikopterperspektiv på hur Sverige står sig framför allt organisationsmässigt mot andra länder. Det är värdefullt att höra andra länders utveckling som vi i Sverige kan analysera och dra nytta av deras erfarenheter.

  Svenskar valdes in

  Flera val gjordes, bland annat valdes svenska Johan Andersson in i fritidsridningskommittén och Ida Albinsson i ungdomskommittén.

  Den svenska avelsledaren Heimir Gunnarsson valdes in till avelsdomarkommittén och Julia Lind valdes in till avelskommittéen som ung kommittémedlem.

  Som förväntat så valdes Rumänien in som nytt medlemsland i FEIF, vilket gör att FEIF nu består av 23 medlemsländer.

  Ridsport digital

  99:- i månaden