Sport
2 januari 10:22
Ridsportplus

Förändringar i karens- och förbudslistan

TävlingMed ett nytt år uppdateras även karens- och förbudslistan. Här får du koll på de viktigaste förändringarna inför 2024.

Förändringar i karens- och förbudslistan
Foto: Sandra Nordin Johansson

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

  Svenska Islandshästförbundet följer Svensk Travsport och Svensk Galopps karenstids- och förbudslista där det genomförts en del förändringarna. Förändringarna är giltiga sedan 1 januari 2024.

  Det är Svenska Ridsportförbundets förbundsveterinär Peter Kallings som i samarbete med trav- och galoppsporterna samt dess nordiska kommitté, NEMAC, kommit fram till följande ändringar och förtydliganden i karens- och förbudslistan.

  Uppdateringarna i karenstids- och förbudslistan

  De viktigaste ändringarna och förtydligandena är:

  • Lokalbedövningsmedel för ögonbehandling med oxibuprokain eller tetrakain har fått minst 96 timmar.
  • IRAP och andra delvis liknande blodprodukter som ACS, APS, PRP har vid injektion i led minst 14 dygn som vid andra ledbehandlingar.

  Övriga ändringar i substanslistan gäller uppdateringar av nya läkemedel med tidigare listade substanser samt vissa redaktionella ändringar och förtydliganden markerade i kursiv stil.

  Förtydliganden i lista över förbjudna substanser och åtgärder

  • Med anledning av ett positivt dopingprov i samband med SWB:s Bruksprovet 2023 förtydligas att “peroxisome proliferator activated receptor δ (PPARδ)” agonister, inkluderande men inte begränsat för “GW 1516”, alternativt också kallas GW 501516 eller Cardarine, vilket är en totalförbjuden dopingsubstans.
  • På förekommen anledning förtydligas att substansen sildenafil (Viagra®) är en totalförbuden dopingsubstans (”Banned substance” enligt FEI).
  • Förtydligande införs angående bränning av huden med värme att även frysning i syfte att påverka processer i underliggande vävnad är förbjuden. Frysbränning av överben (periostit) och harhas/harspatt (distal plantar desmit) är inte längre undantaget då det inte finns någon evidens för sådan behandling (lärs inte heller ut under veterinärutbildningen på SLU).
  • Från och med 1 juli 2024 kommer enbart inregistrerade läkemedel för utvärtes bruk innehållande dimetylsulfoxid (DMSO) vara tillåtna och all annan utvärtes behandling med DMSO förbjuden.

  Den aktuella karens- och förbudslistan för 2024 hittar du här

  Ridsport digital

  99:- i månaden