Nyheter
30 januari 10:58
Ridsportplus

Hästar omhändertagna efter vanvård

Djurskydd"Länsstyrelsen bedömer det som utsiktslöst att bristerna avhjälps eftersom de återkommande har konstaterats vid djurskyddskontroller." Så motiveras ett beslut att omhänderta två hästar i södra Sverige efter upprepade brister i djurhållningen. Det handlar bland annat om avsaknad av torr och ren liggplats för de båda hästarna som också var tunna i hullet.

Hästar omhändertagna efter vanvård
Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Sandra Nordin Johansson

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

  Den aktuella hästägaren har varit föremål för länsstyrelsens djurskyddskontroller gällande hästhållningen sedan sommaren 2021.

  Det har handlat om två hästar, som båda återkommande har varit tunna i hull samt flera gånger saknat tillgång till grovfoder.

  Under vinterhalvåret har de också saknat tillgång till en godkänd ligghall då den befintliga har varit undermålig samt saknat rent och torrt underlag. Det har också varit återkommande skaderisker i hästarnas hage. Det har handlat om löshängande stakettrådar samt plast och nät från ensilagebalar inne i hagen. Hästarna har även varit i behov av att få veterinärvård vid flera kontrolltillfällen. 

  Flera förelägganden

  Hästägaren har sedan ärendet påbörjades fått förelägganden från den aktuella länsstyrelsen. Hösten 2021 gällde föreläggandet att hen skulle utfodra sina två hästar så att de garanterades en tillräcklig, allsidig och välbalanserad foderstat.

  Ett annat föreläggande under våren 2022 handlade om att hästägaren skulle se till att hästarna, som hölls ute i mer än 16 timmar per dygn under den kalla årstiden, hade tillgång till ligghall eller på annat sätt fick skydd mot väder och vind. Detta föreläggande handlade också om se till att samtliga hästar alltid hade tillgång till en torr och ren liggplats. 

  Saknade daglig tillsyn

  I en kontroll hösten 2022 framkom det dessutom att hästägaren inte såg till sina hästar varje dag. Problemen med underhull fortsatte och en häst hade en obehandlad ögoninflammation. Fodret till hästarna var dessutom mögligt och det fanns fortfarande ingen ren och torr liggplats.

  Ett tredje föreläggande med krav på förbättringar delgavs hästägaren i april förra året.  

  Efter ytterligare några kontroller har länsstyrelsen nu alltså beslutat att de två hästarna ska omhändertas omedelbart. Vid den senaste kontrollen förra veckan var ögonproblemen kvar, det fanns inget ätbart foder till hästarna, den ena hästen hade tappat mycket päls. ligghallen var full med gödsel och staketet nedrivet på vissa ställen. Dessutom var hästarnas hovar i behov av verkning.  

  Lidande

  ”Länsstyrelsen gör bedömningen att vården och utfodringen av hästen har varit eftersatt under en längre tid. Det fanns inget ätbart grovfoder för hästarna. Att låta ett djur magra av medför att det utsätts för lidande. // Länsstyrelsen bedömer det som utsiktslöst att bristerna avhjälps eftersom de återkommande har konstaterats vid djurskyddskontroller. Länsstyrelsen anser att det beror på XX oförmåga att tillgodose hästarnas behov,” står det bland annat i myndighetens motivering till omhändertagandet.

  Hästägaren har inte haft möjlighet att yttra sig gällande beslutet om omhändertagande, men har tidigare haft olika förklaringar till hästarnas dåliga skick, till exempel att en av dem har en hudsjukdom.

  Ridsport digital

  99:- i månaden