Veterinärt
20 mars 2022 15:11

”Hästen kan bli förgiftad inifrån”

TarmstörningSkitiga hagar, dålig foderhygien och stillastående vatten i hagen är några av de faktorer som kan orsaka grovtarmsinflammation. Ett allvarligt tillstånd som i värsta fall kan leda till döden.

”Hästen kan bli förgiftad inifrån”
Var vaksam på avvikande beteende hos din häst. Foto: IStock

Hungriga hästar i leriga hagar är en riskfaktor likaså milda och leriga vintrar kan göra att hästar får problem med magen. Problem med magen kan i värsta fall leda till grovtarmsinflammation. Johanna Almerén, veterinär reder ut begreppen.

Vad är grovtarmsinflammation?
– Det är en inflammation i tarmväggen i grovtarmen. Grovtarmen är ett samlingsord för blindtarmen och kolon. Både grovtarmen och blindtarmen är mycket stora hos häst. Blindtarmen är nästan en meter lång hos en normalstor häst.

Veterinär Johanna Almerén P: 2020-02
Veterinär Johanna Almerén. Foto: Brunmåla hästklinik

Varför får en häst grovtarmsinflammation?
– En tarminflammation kan uppkomma av flera olika orsaker. Obalans i tarmfloran kan uppstå när ”onda” bakterier eller en enda sorts bakterier tar över, eller att en stor mängd bakterier plötsligt dör och samtidigt kan orsaka sjukdom. Det kan också uppkomma till följd av behandling av antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).
– Andra orsaker till obalans i bakterie- floran kan vara foderbyten, intag av foder med dålig hygienisk kvalitet eller om hästen äter något olämpligt i hagen.

Hur farligt är det?
– Hästarna kan bli mycket sjuka och i värsta fall dö. Något av det farligaste som kan hända är att bakterierna i tarmen börjar bilda gifter, toxiner, som skadar tarmen. Toxinerna kan även sprida sig ut i resten av kroppen med blodet – hästen blir ”förgiftad inifrån”.
– Själva bakterierna kan ta sig från tarmen in i blodsystemet via den skadade tarmslemhinnan – hästen får en blodförgiftning. Tarmslemhinnan kan även bli så skadad att kroppen inte kan hålla kvar vätska och följden blir att hästen blir uttorkad.
– Hästen kan även börja förlora proteiner via tarmen. Det gör att hästen kan ha svårt att hålla sitt blodtryck uppe och kroppen kan börja bryta ned sina muskler i jakt på proteintillgång.
– Hästens vita blodkroppar kan dras till inflammationen i tarmen, vilket gör kroppen än mindre motståndskraftig då delar av immunförsvaret är ”upptaget på annat håll”.

Fakta

Livsviktig funktion

 Hästen är en grovtarmsjäsare och är därmed beroende av grovtarmen för att kunna tillgodo- göra sig näringen från fodret den äter. Fodret transportras från magsäcken, via tunntarmen till grovtarmen.Där hjälper goda bakterier till att sönderdela fibrerna i fodret ytterligare, så att hästen kan ta upp så mycket som möjligt av näringen.

I grovtarmen tas även mycket vätska upp.
Tarmen har en slemhinna längst in mot mitten och utanför den flera lager vävnad. Muskellager i tarmväggen för tarminnehållet framåt. En stor mängd blodkärl förser tarmen med syresatt blod så att den kan arbeta. Blodet transporterar även näringen från tarmen ut i resterande del av kroppen. Även restprodukter från tarmen transporteras bort med hjälp av blodet.

Finns det hästgrupper som är mer utsatta än andra för grovtarmsinflammation?
– Vissa hästar kan tillsynes vara mer känsliga för foderbyten, vissa fodersorter eller liknande. Då kan det vara lämpligt att för dessa vara lite extra om sig och kring sig vad gäller foder, hagar och så vidare.
– Andra hästar beter sig som dammsugare i hagen och petar i sig allt möjligt som de kan hitta, oavsett om det är gammalt foder eller lera. De hästarna kan man tänka sig löper större risk för att drabbas av mag- och tarmproblem. Det har diskuterats om islandshästar skulle vara känsligare för NSAID-preparat, men så vitt jag vet finns det inte bevis för det i forskningen.

Vad ska man göra om hästen drabbas av akut grovtarmsinflammation?
– Vid denna sjukdom är hästen i behov av intensivvård på hästsjukhus. Den kan behöva konstant tillförsel av vätska, plasma och andra läkemedel. Därför är det inte lämpligt att behandla dessa hästar hemma i stallet.

Ridsport digital

99:- i månaden