Nyheter
6 oktober 2023 16:40
Ridsportplus

Islandshästar omhändertagna och avlivade

DjurskyddsärendeI mitten av september omhändertog Länsstyrelsen Kronoberg tre hästar. Hästarna var kraftigt avmagrade, smutsiga och de bedömdes vara i så dåligt skick att veterinären rekommenderade avlivning.

Islandshästar omhändertagna och avlivade
Foto:Istock

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

  I juni kom en anmälan från allmänheten om missförhållanden på hästägarens gård.

  Djurskyddsärende 3
  Flera av hästarna var magra. Foto: Länsstyrelsen

  Under Länsstyrelsens kontroll kort därefter konstaterades flera brister, bland annat bristande tillsyn av dräktiga ston, magra hästar och stora mängder avföring i boxarna. Totalt uppgavs det att djurägaren hade 24 hästar utplacerade på fyra fastigheter, detta trots att djurägaren saknade tillstånd att hålla hästar i större utsträckning.

  Efter Länsstyrelsens besök uppgav djurägaren bättring på flera av punkterna men när Länsstyrelsen gjorde en uppföljande kontroll i september beslutade Länsstyrelsen att omhänderta tre av hästarna.

  De omhändertagna hästarna uppgavs vara kraftigt till mycket kraftig avmagrade, något som den undersökande veterinären menar ”har föranletts av ett stadie av svält till följd av otillräcklig mängd foder eller foder av inadekvat kvalitet.” Djurägaren hade heller inte låtit dem undersökas av veterinär trots att hästarna var i behov av veterinärvård.

  Djurskydd 4
  En av hästarna hade flera sår. Foto: Länsstyrelsen

  En av hästarna hade flera stora sår över skuldra, kring skap och öron. Ett sår vid ena skuldran mätte 10 x 20 centimeter. En annan av hästarna hade en tandfraktur. Då hästarna bedömdes vara i dåligt skick och med hänsyn till deras ålder rekommenderade veterinären avlivning av djurskyddsskäl.

  Djurägaren ska själv ha önskat avlivning av hästarna när den tillfrågades på plats. Verkställande av beslutet om avlivning ska ha skett omedelbart.

  Ridsport digital

  99:- i månaden