Nyheter
12 oktober 2023 06:10
Ridsportplus

Islandshästprofil får djurförbud

DjurskyddsärendeEn tidigare känd islandshästprofil får djurförbud efter långvarig bristande skötsel av sina hästar. Det efter att Länsstyrelsen gjort upprepade kontroller hos mannen.

Islandshästprofil får djurförbud
Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Sandra Nordin Johansson

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

  Länsstyrelsen har beslutat att ge en tidigare känd islandshästprofil djurförbud. Det efter att de anser att han under flera år brustit i skötseln av sina hästar.

  Redan 2019 gjorde Länsstyrelsen en första kontroll efter en anmälan om en tunn häst hos mannen. Länsstyrelsen påtalade att hästen, som var i påtagligt underhull, behövde fodras upp och att foderstaten behövde ses över. Om ingen bättring skedde skulle veterinär tillkallas.

  När en uppföljande kontroll gjordes var hästen fortfarande i underhull och veterinär hade inte tillkallats. Efter en veterinärkontroll konstaterade veterinären att hästen var i normalhull men omusklad.

  Mannens hästar hölls då tillsammans med åtta hästar som ägdes av kvinna på samma adress. Kvinnan hade i sin tur varit föremål för djurskyddsärenden sedan 2011. När en kontroll gjordes 2021 beslutade Länsstyrelsen att omhänderta kvinnans hästar efter att det vid upprepade kontroller funnits stora brister, såsom att hästarna varit magra och att de saknat tillgång till både foder och vatten.

  I början av 2022 gjorde Länsstyrelsen en oanmäld kontroll hos mannen och kvinnan. Då visade det sig att hästarna saknade vatten, att staketet var trasigt och en häst var i underhull. Efter en efterföljande kontroll 2022 beslutade Länsstyrelsen att mannen fick partiellt djurförbud och kvinnan fick djurförbud. Det efter att kvinnan visat påtaglig bristande skötsel av sina hästar under flera års tid. Kvinnan överklagade beslutet till både Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen men ingen av instanserna valde att ta upp ärendet.

  I början av 2023 var det återigen dags för en kontroll och då visade det sig att kvinnan höll hästar trots sitt djurförbud. Totalt höll kvinnan fem hästar, varav två av dessa bedömdes vara magra och en bedömdes vara tunn. Av mannens hästar bedömdes tre vara magra, alla hade eftersatt hovvård och en hade löss. Ingen av hästarna hade tillgång till vatten och länsstyrelsen beslutade att omhänderta hästarna omedelbart med hänsyn till kvinnans djurförbud och att alla hästar varit mycket törstiga och hungriga. Bedömningen gjordes att hästarna var utsatta för lidande.

  Under våren tog mannen ett beslut att flytta sin hästhållning från kvinnans gård och återkom till länsstyrelsen med en plan för sin hästhållning. I planen framkom bland annat att hästarna skulle stallas upp på annan plats där en annan person genom ett avtal hade hand om den dagliga skötseln av hästarna. Länsstyrelsen bedömde efter ett möte med mannen att hästarna kunde återlämnas till honom. Samtidigt fick mannen information om att uppföljande kontroller skulle ske och att eventuella brister skulle kunna leda till ett djurförbud.

  Under försommaren kom information till länsstyrelsen att kvinnan med djurförbud deltog i skötseln av mannens hästar på den nya gården. Länsstyrelsen informerade då mannen om att myndigheten nu utredde skäl till att han skulle kunna får djurförbud. Mannen svarade med ett yttrande att kvinnan ej var delaktig i skötseln av hästarna utan bara skjutsat honom till det nya stallet. Han uppgav också att hästarna ”var i toppform”.

  I mitten av sommaren 2023 kom en anonym anmälan till länsstyrelsen att några av hästarna var tillbaka på kvinnans gård och att hon hade del i skötseln – trots kvinnans djurförbud.

  Länsstyrelsen tog därför ett beslut under hösten 2023 att förelägga mannen med djurförbud i september. I beslutet skriver de bland annat:

  ”Länsstyrelsen bedömer att du inte har insikt i hur allvarliga brister det har varit i din hästhållning. Trots att du hävdar att du har bra hästhållning och goda rutiner så har upprepade brister förekommit. Dina hästar var i dåligt skick vid omhändertagandet. Länsstyrelsen konstaterar att du visar ytterst dåligt omdöme genom ditt agerande. Det finns stora risker för att dina hästar åter kommer att utsättas för vanvård. Länsstyrelsen bedömer att ett upprepande är mycket sannolikt. Då du redan har partiellt djurförbud ser Länsstyrelsen ingen annan lösning än att besluta om totalt förbud för dig att hålla eller äga hästar.”

  Ridsport digital

  99:- i månaden