Veterinärt
16 maj 2023 06:24
Ridsportplus

Krafttag mot smittsam könssjukdom i Danmark 

HästhälsaKönssjukdomen CEM, smittsam livmoderinflammation, förekommer bara med enstaka fall i Sverige. Däremot inträffade ett större utbrott bland islandshästar i Danmark 2020 med över hundra smittade hästar. 

Krafttag mot smittsam könssjukdom i Danmark 
Foto: Sandra Nordin Johansson

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

  Före 2020 hade man bara haft ett fåtal positiva CEM-tester i Danmark, till exempel två fall 2019. Sedan kom 2020 med 106 smittade islandshästar, 14 hingstar och 92 ston. Det är det största utbrottet i Europa på tio år. I en jämförelse med tidigare utbrott i andra länder under de senaste 12 åren har de största varit i USA med 28 hästar och i Sydafrika med 39 hästar.

  Vid screening 2021 av totalt 2703 islandshästar (371 hingstar/valacker och 2332 ston) fann man CEM-bakterien hos 53 djur. Något överraskande visade proverna att det var tre nya bakterietyper som låg bakom utbrottet. 

  Under 2022 var det fler hingstar som testade positivt än året före, elva stycken under första halvåret mot sju under hela 2021. Även bland norska fjordhästar i Danmark fanns positiva tester för CEM under 2020 till 2022. Hur läget var med övriga hästraser är inte undersökt.

  I Danmark tar man nu till krafftag för att försöka få bukt med smittan och inför årets betäckningssäsong har ett provtagningsprogram införts. Det ska gälla fram till den 1 januari 2026 och innehåller fyra punkter:

  1. Krav på CEM-test av alla hingstar som ska användas i avel, oavsett om det är genom naturlig betäckning eller semin. 
  2. Förnyad provtagning av hingsten efter naturlig betäckning av 15 ston.
  3. Rekommenderad test av alla ston som ska betäckas eller semineras.
  4. Föl som föds av CEM-positivt sto bör testas.

  Dessutom finns ett allmänt råd att de hästar som testats negativt för CEM inte ska gå tillsammans med hästar med okänd CEM-status under tiden från testning till dräktighet eller avslutad betäckningssäsong. 

  Ett utbrott av CEM innebär alltså mycket tester, kostnader för dessa och merarbete för alla som sysslar med avel: små som stora uppfödare och hingsthållare.

  Läget i Sverige

  I Sverige är läget än så länge gott, enligt SVA:s hemsida, men det föreligger en förhöjd smittrisk i och med det danska utbrottet. Eftersom det förekommer en hel del kontakter i hästmiljöer mellan länderna, gäller det att vara medveten om att CEM florerar i Danmark.

  I Sverige har enbart enstaka fall påträffats de senaste åren: sex fall under åren 2011 till 2020 och fyra fall under 2021. Just nu gäller enbart krav på provtagning av hingstar som ska verka genom semin. Men det kan vara lämpligt att provta ett sto som tidigare har blivit betäckt utomlands och den som importerar hästar för avelsändamål från Danmark bör provta dessa.

  Symtom på CEM 

  Hos sto orsakar infektion med CEM en akut livmoderinflammation (endometrit):

  • Symtom ses vanligen inom två till tio dagar efter betäckning i form av flytningar från slidan.
  • Flytningarna kan variera i omfattning, från ej synliga till mycket kraftiga flytningar
  • Infekterade ston uppvisar ofta förkortade brunstintervall.
  • CEM ger sämre dräktighetsresultat, men det finns inga belägg för att smittan ger upphov till fosterdöd eller kvarstående fertilitetsstörningar. Ston som tillfrisknat kan återinfekteras men symtomen brukar då inte vara lika grava som vid föregående infektionstillfälle.

  Hos hingst och valack ses inga symtom. Alla hästar kan alltså vara smittbärare utan att det syns. Vid den danska screeningen testade fyra valacker positivt. 

  Smittan kan spridas på olika sätt, främst genom betäckning och kroppskontakt med infekterade hästar. Men även genom bristande handhygien, förorenad utrustning och stallmiljö samt smittade hästar i grupphållning. Där håller man i Danmark på att försöka spåra i vilken utsträckning som CEM-positiva valacker kan sprida bakterien.

  Förebyggande åtgärder

  CEM är mycket smittsamt och det finns inget vaccin. God hygien i avel vid hantering av ston och hingstar är av största betydelse för att hindra eventuell smittspridning. Undersökning av hingstar och ston inför betäckning eller inseminering kan identifiera misstänkta smittbärare.

  Uppmärksamma tecken på CEM, som förkortade brunstintervall med eller utan yttre tecken till flytningar. Det är viktigt att försäkra sig om att infekterade djur inte används i avel.

  En CEM-positiv häst ska isoleras från kontakt med övriga hästar medan den behandlas och tills de förnyade proverna är negativa.

  Ridsport digital

  99:- i månaden