Annons från Dunstan

Islandshäst = Tuff och tålig?

FörebyggHar du koll på dessa vanliga hälsoproblem hos islandshästen?
Islandshästar är robusta och tåliga hästar, men precis som alla andra djur kan de drabbas av olika hälsoproblem. Att vara medveten om dessa risker och veta hur du förebygger dem är avgörande för att hålla din islandshäst frisk och glad. Läs vidare för att upptäcka vanliga hälsoproblem hos islandshästar och tips på vad du kan göra för att förebygga.

Islandshäst = Tuff och tålig?

Gastrointestinala problem: En vanlig utmaning
Gastrointestinala problem (hälsoproblem som påverkar mag-tarmkanalen) såsom kolik och magsår, ett vanligt hälsoproblemen hos islandshästar. Det är viktigt att ha en god förståelse för deras matsmältningsprocess och att ge dem en balanserad kost för att minska risken för kolik. Islandshästar är kända för att vara känsligare för stress, och stress är en av faktorerna som kan öka risken för magsår.

EMS, Ekvint metabolt syndrom – vanligare hos islandshästar
Ponnyraser och ursprungliga hästraser, dit islandshästar hör, drabbas oftare av EMS än varmblod och fullblod. EMS står för Equine Metabolic Syndrome, på svenska ”ekvint metabolt syndrom” och IR står för Insulinresistens. Ibland säger man nedsatt insulinkänslighet istället för insulinresistens. Insulindysreglering (ID) är ett relativt nytt begrepp som används för att beskriva hästar som har IR och som även har onormalt höga insulinkoncentrationer i blod (hyperinsulinemi) vid fasta och/eller utfodring. Hästar med EMS har ID, på så sätt hänger begreppen ihop. Förutom ID så är hästar med EMS ofta men inte alltid överviktiga eller feta samt har lokala fettdepåer, bland annat vid mankammen. Har de inte redan haft fång så är risken mycket stor att de får fång inom en snar framtid (Lindåse & Müller, HästSverige, 2022).

Gestur4omsp-1
Gestur Juliusson, veterinär och en av Dunstans medarbetare som bor och jobbar på Island med islandshästar.

Symtomen kommer ofta smygande och kan vara svåra att upptäcka. Hästar med EMS har ibland svårare att hålla vikten trots att den går på liten mängd foder. De går lätt upp i vikt och kan få karakteristiska fettdepåer vid nacke, svansrot och manke. Viktigt är dock att notera att inte alla hästar med EMS är feta. Fång är också ett symtom på EMS, var uppmärksam och rådgör direkt med din veterinär om du misstänker att din häst har EMS. EMS diagnostiseras med hjälp av blodprov och/eller ett glykostoleranstest.

Hudsjukdomar: Att hantera klåda och irritation
Allergier och hudinfektioner är vanliga hos islandshästar, särskilt under sommarmånaderna. Det är saliven hos svidknott som många hästar, däribland islandshästar, reagerar på. Försök skydda din häst genom att använda flugskydd så som insektsmedel och insektstäcken, erbjuda den naturligt skydd i hagen – en lösdrift, omväxlande terräng där de kan söka skydd. Du kan också ta in hästarna under de tider på dygnet när det är som mest knott.

Andningsproblem: Undvikande av hästastma och luftvägsinfektioner
Luftvägsproblem är inte ovanliga hos islandshästar, särskilt de som hålls i stallmiljöer. Genom att säkerställa frisk luft och regelbunden motion utomhus kan risken för hästastma och luftvägsinfektioner minskas.

Viktiga näringsrelaterade aspekter: Att balansera dieten för optimal hälsa
En balanserad kost är avgörande för hästens allmänna hälsa och välbefinnande. Se till att hästen får tillräckligt med grovfoder, vatten och rätt mängd mineraler och vitaminer för att förebygga många hälsoproblem. Islandshästar är kända för sin uthållighet och förmåga att bibehålla vikt även under svåra förhållanden. Men i moderna förhållanden, där de kanske inte rör sig lika mycket och inte har en lika begränsad tillgång till foder, kan de vara mer benägna att drabbas av övervikt jämfört med vissa andra hästraser.

Fakta

Sammanfattande punktlista:

  • Ha en veterinär på regelbunden basis för att undersöka hästens hälsa och identifiera eventuella problem i ett tidigt skede, gärna genom en årlig vetcheck (det får du dessutom poäng för som kund hos Dunstan).
  • Se till att hästen har tillgång till rent vatten och högkvalitativt grovfoder, såklart.
  • Ge hästen regelbunden motion och låt den få tillräckligt med tid utomhus, undvik stora kraftfodergivor och försök tillfredsställa hästen näringsbehov genom ett bra grovfoder.
  • Skydda din häst mot svidknott (och andra otrevliga insekter) genom att erbjuda den skydd under de mest utsatta timmarna, använda insektmedel och andra skydd mot insekter.
  • Var uppmärksam på symtomen för EMS, fetma och fång.
Expandera
Florianhkfomsp-2
Texten är faktagranskad av Dunstans veterinär Florian Lackner.

Gratis webinar – Köpa, träna och hålla sin Islandshäst frisk

Hur ser du till att din islandshäst håller sig frisk – och hur skiljer sig hästhållningen för islandshästar gentemot andra hästar? I det här webinariet kommer hästexperter som Agneta Rolf, Gestur Juliusson och veterinären Florian Lackner att bjuda på värdefulla tips om att både köpa och äga islandshästar. Ett unikt tillfälle för dig som har islandshäst, eller funderar på att köpa. Du ser webinariet kostnadsfritt här.


Vilken försäkring är bäst för islandshästen?


Trots att islandshästen är en tålig hästras drabbas även den av otur ibland. Som vi har tagit upp i den här artikeln finns det även vissa hälsoproblem som är vanligare hos islandshästar. Därför är det viktigt för dig som hästägare att ha koll på din försäkring och de villkor som gäller. Här går vi igenom vilka för och nackdelar våra olika veterinärvårdsförsäkringar har för dig som har en islandshäst.

Dunstan Premium Veterinärvård

Vår mest omfattande försäkring. Den ersätter fång, kolik, hudsjukdomar, PPID, EMS, hältor, ryggsjukdomar, provtagning för antikroppar, Veterinärens resor (upp till 2000 SEK) och djurambulans, receptbelagda läkemedel utskrivna av veterinär i samband med en ersättningsbar skada eller sjukdom.

Den här artikeln skrevs i april 2024, var uppmärksam på att villkoren kan ändras, läs därför alltid noga igenom ditt försäkringsbrev.


Dunstan Special Veterinärvård

Dunstan Special Veterinärvård ersätter kostnader som avser undersökning, behandling och vård utförd av veterinär vid olyckshändelse eller sjukdom av drygt 60 specificerade diagnoser. Bland annat ersätts fång, kolik, hudsjukdomar, PPID och EMS. Veterinärens resor (upp till 2000 SEK) och djurambulans, sjukbeslag /hovslageriarbete, receptbelagda läkemedel utskrivna av veterinär i samband med en ersättningsbar skada eller sjukdom.

Veterinärvård Special ersätter inte hältor eller ryggsjukdomar. 


Dunstan Breeding Veterinärvård

En försäkring specialanpassad för dig som har uppfödning. Ersätter bland annat juverinflammation, förlossningsskador, kejsarsnitt men också fång, kolik, hudsjukdomar, PPID och EMS. Veterinärens resor (upp till 2000 SEK) och djurambulans, receptbelagda läkemedel utskrivna av veterinär i samband med en ersättningsbar skada eller sjukdom.


Dunstan Grund Veterinärvård

Ersätter bland annat fång, akut kolik och akuta sårskador orsakade av yttre våld. Veterinärens resor (upp till 2000 SEK) och djurambulans, receptbelagda läkemedel utskrivna av veterinär i samband med en ersättningsbar skada eller sjukdom.

Veterinärvård Grund ersätter inte tandvård, hältor eller ryggsjukdomar, sjukbeslag /hovslageriarbete eller tandvård.


Är du nyfiken på Dunstans försäkringar för islandshästar? Klicka här.

Annons från Dunstan

Ridsport digital

99:- i månaden