Hästägartips, Veterinärt
11 oktober 2022 06:01
Ridsportplus

Så funkar hästars coronavirus

VirusHästar kan drabbas av coronavirus, en variant som ger febertoppar, trötthet och tappad matlust. Oftast går symtomen över av sig själv, men det finns hästar som dött till följd av viruset.

Så funkar hästars coronavirus
Hästar kan också drabbas av coronavirus. Illustration: Istock

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

  Det coronavirus som kan drabba hästar – och enbart hästar – heter ekvint coronavirus, ECoV, och är mycket smittsamt, men inte lika allvarligt som den variant som har drabbat människan denna vår. Hur länge ECoV har funnits i Sverige och i vilken omfattning är oklart.
  – Det är först på senare år som vi har kunnat testa hästar för detta. SVA började analysera viruset för några år sedan när vi hade sett ett mönster av hästar med dessa symtom, säger Gittan Gröndahl, forskare och tf statsveterinär vid SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

  Om flera hästar i samma stall visar symtom – med eller utan feber – bör man utreda om det kan vara coronavirus.

  Tidigare sades att viruset mest angrep föl och hästar med nedsatt immunförsvar, men sedan cirka 20 år vet man att även fullt friska vuxna hästar kan drabbas.

  Feber och kolik kan vara symtom

  Gittan GröndahlBirgitta GröndahlP: 2016-05
  Gittan Gröndahl, SVA.

  Hästar med coronavirus får lite ospecifika symtom som allmän trötthet och nedsatt aptit; ofta feber 39–40 grader och kolik, med eller utan lös avföring. Ofta blir flera hästar i samma stall sjuka, utsträckt under några veckors tid, men det är inte säkert att alla smittade hästar får symtom.

  Smittvägen är via träck till mun och inkubationstiden är två–tre dagar.

  I de flesta fall blir hästen bra av sig själv. Behövs behandling handlar det oftast om vila och antiinflammatoriska medel.

  I sällsynta fall där det går vidare till en mer besvärlig inflammation i tarmen kan veterinär behöva ge dropp. Om bakterier eller bakteriegifter från tarmfloran går över till blodet kan tillståndet bli allvarligt och kräva vård på djursjukhus.
  – Det finns nog enstaka hästar här i Sverige som har dött av ekvint corona, men oftast går hästarna att rädda, säger Gittan Gröndahl.

  Stallet bör isoleras vid misstanke om smitta

  Vid misstänkt ekvint coronavirus bör stallet isoleras.
  – Hästar med smittsamma sjukdomar bör alltid isoleras, och för ekvint coronavirus rekommenderar vi att man inte öppnar igen förrän fyra veckor efter att den sista hästen har visat symtom.

  Att sjukdomen inte är anmälningspliktig i dag innebär inte att den inte kan bli det. Det är dock en fråga för Jordbruksverket.
  – Men den listan revideras väldigt sällan, det kan gå flera år emellan uppgraderingarna, säger Gittan Gröndahl.

  Precis som vid andra smittsamma sjukdomar är det viktigt att alla som vistas i det isolerade stallet tänker sig för; byter kläder och skor, tvättar händerna och inte delar utrustning med andra.

  Fakta

  Ekvint coronavirus (ECoV)

  Det finns hundratals olika coronavirus, de flesta är artspecifika och drabbar bara ett djurslag. Det som drabbar hästar ger inte lika allvarliga följder som covid-19.

  Viruset finns i hela världen och slår oftast till under de kallare månaderna.

  Symtom: Trötthet, påverkad matlust och feber, även kolik och diarré. Går ofta över av sig själv på en vecka.

  Det finns inga uppgifter på hur många hästar i Sverige som kan ha varit sjuka i ECoV, eftersom diagnostiken är relativt ny.

  ECoV är inte anmälningspliktigt och är inte heller en zoonos – viruset kan inte överföras mellan djur och människa.

  Källa: SVA

  Expandera

  Ridsport digital

  99:- i månaden