Hästägartips
24 januari 2023 06:25
Ridsportplus

Så kan du minska bullret i stallet

StallmiljöLjud kan öka stressen hos alla levande djur. Stressade hästar presterar dåligt och kan få både temperaments- och beteenderubbningar. Så ”lyssna av” ditt stall och sänk ljudnivån.

Så kan du minska bullret i stallet
Etologen Ann-Sofie Sandell jobbar på ett naturbruksgymnasium där det finns skjutdörrar i metall. Boxinredning i metall kan orsaka buller, om hästarna sparkar på dem. Foto: Sandra Nordin Johansson

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

  Hur hästar upplever buller är ett område där det finns väldigt lite forskning. Därför är det bästa att leta efter bullerkällor som stör oss människor, och utgå från att de också stör hästarna.

  Enligt Jordbruksverkets normer får bullernivån i ett stall inte överstiga 65 decibel, vilket är förhållandevis högt.
  − Mitt råd är att tänka på samma sätt som när vi sätter nivåer för människor. Det får vara max 40 dB i ett sovrum, och i brist på forskning kring hästar och buller rekommenderar jag den nivån även i stall.

  Det säger byggkonsulten Michael Ventorp, agronom med kompetens i byggnadsfunktion och djurmiljö, bland annat inom häst.

  Många stänger av fläkten

  Michael-ventorp_foto-bjorn-nilsson-hushallningssallskapet-ansiktsbeskuren
  Michael Ventorp
  Michael Ventorp
  Bor: Utanför Landskrona.
  Utbildning: Agronom med kompetens i byggnadsfunktion och djurmiljö.
  Verksam: Byggkonsult, Hushållningssällskapet.
  Aktuell: En av författarna till Svenska Ridsportförbundets anläggningsguide.

  Ventilationen är den absolut vanligaste bullerkällan i ett stall, enligt Michael Ventorp.
  − Jag har vid mina besök i stall sett så många avstängda fläktar, eftersom människorna tycker att de bullrar för mycket.

  Att stänga av mekaniska fläktar är högst olämpligt och kan dessutom innebära ett brott mot djurskyddslagen, eftersom ventilationen är nödvändig för att upprätthålla en god stallmiljö.

  Michael Ventorp rekommenderar i stället någon form av ljuddämpning.
  − Ventilationstrummor saknar ofta ljudisolering. Du kan dämpa ljudet genom att flytta fläkten högre upp i trumman och sedan göra två 90-gradiga böjar på trumman så att inloppet blir förskjutet, och även klä trumman med ljuddämpande eller isolerande material. Förskjutningarna av trumman och det dämpande materialet minskar ljudet ordentligt, och det till en kostnad av några tusenlappar för den som är lite händig.
  − Eftersom decibelskalan är logaritmisk innebär en sänkning med 10 decibel att det upplevs som att ljudet halveras i styrka.

  Buller-ljud-djurkompassen02
  En stallgång av strö minskar ljudet av klapprade hovar.

  Buller kan dämpas av gummimatta eller ström

  Klapprande hovar mot betonggolv är en annan bullerkälla.
  − Det går att dämpa med någon form av gummimatta, eller genom att lägga spån i stallgångarna. Du kan också sätta upp ljudabsorbenter i taket, som plattor av cementbunden träull. Även perforerad hålplåt är ljuddämpande.
  − Vad som helst i stället för ett plåtklätt innertak dämpar ljudet, och du kan också vinkla plattorna på olika sätt.

  Boxinredning kan också vara en källa till buller.
  − Skjutdörrar låter mer än gångjärnsdörrar, särskilt om hästarna slår och sparkar mot dem så att de skallrar. De tystaste boxarna får du med murade väggar i stället för plankor. Hästar sparkar bara en gång i murade väggar eftersom det gör så ont, men det gäller förstås att de inte skadar sig vid det tillfället, säger Michael Ventorp.

  En bullrig verksamhet som förekommer i alla stall är när hovslagaren kommer. Därför är det bra med en avskild hovslagarplats med bullerdämpning och bra ljus.
  − Att ta med bullertänket redan när stallet byggs är det allra bästa, säger Michael Ventorp.

  Mycket av arbetet i ett stall görs för hand, och det har ett antal negativa aspekter, men i alla fall  en positiv – nämligen att det inte finns så många maskiner som åstadkommer buller i stallen. Dessutom är hästar överlag rätt tysta av sig. De kommunicerar med kroppsspråk mer än med gnäggningar.

  Hästar kan vänja sig vid ljud

  Buller-ljud-djurkompassen08
  Ann-Sofie Sandell
  Bor: Söder om Eskilstuna.
  Utbildning: Etolog.
  Verksam: Naturbrukslärare och rådgivare till djurägare.
  Aktuell: Skriver rapport om hur hästar kan påverkas av buller i samband med en ombyggnad.

  Det konstaterar Ann-Sofie Sandell, etolog som undervisar i djurlära på ett naturbruksgymnasium. Hon säger också att hästar kan vänja sig vid olika typer av ljud och buller, eller habitueras, som det kallas.
  − Alla djur kan vänja sig vid att ljud inte är farliga, om ljudet introduceras stegvis. Men det gäller att se upp så att det jag tror är habituering inte i stället är inlärd hjälplöshet, att hästen passivt accepterar något eftersom den vet att den inte kommer undan.

  Ann-Sofie Sandell tar en sopmaskin som exempel. Att köpa en sopmaskin till stallet och direkt börja använda den med hästar i stallet är ingen lysande idé. Bättre då att låta den stå i stallet några dagar så att hästarna kan se och nosa på den, sedan starta den och låta den stå still, för att därefter börja använda den.
  − Ett intryck i taget är alltid bra vid nyheter, och om hästarna blir oroliga, backa tillbaka ett steg och ta det igen. Och det bästa är om man kör maskinerna när hästarna inte är inne.

  Bullertermometern
  Bullertermometern

  Neofobi = rädd för allt som är nytt

  En bullrig miljö eller plötsliga ljud kan stressa hästarna, och hästar sprider stressen till varandra.
  − Hästar har också neofobi, de är automatiskt rädda för allt som är nytt, säger Ann-Sofie Sandell.

  Hon skriver just nu en rapport till ett företag som ska bygga om sin anläggning, och som vill veta vad de ska tänka på för att påverka hästarna på ridanläggningen som ligger i närheten så lite som möjligt.
  − Jag har precis börjat med rapporten, men en sak att ta med är att hästar blir mindre rädda om de ser det som orsakar bullret. Därför kan jag precis som med sopmaskinen rekommendera företaget att först ta dit maskiner och lyftkranar och låta dem stå där synliga ett tag innan de börjar användas.

  Hur hästar uppfattar en bullrig utomhusmiljö vet vi inte mycket om, men återigen, det som upplevs som bullrigt och stressande för människan kan upplevas på samma sätt av hästen.

  Bullerplank eller bullervallar vid hagar som ligger nära trafikerade vägar kan ge viss effekt.
  − Men tyvärr är räckvidden ganska kort för bullerskyddet som ges. Närmast bullerdämpningen blir det tystare, men sedan gör ljudvågorna att bullret hörs igen, säger Michael Ventorp.

  Fakta

  Hästars hörsel

  Hästar hör de låga frekvenserna lite sämre än vi människor, vilket innebär att de behöver lite högre volym för att höra mörka toner, medan de är känsligare för höga frekvenser, och därmed uppfattar ljusa toner bättre än människor.

  l Hästarnas hörsel-omfång sträcker sig från cirka 55 till 35 000 Hz, vilket kan jämföras med 20 till 20 000 Hz hos människor.

  Decibelskalan

  Ljud mäts i decibel, och skalan är logaritmisk, så för varje 10 dB uppfattar vi att ljudet blir dubbelt så starkt.

  • 30 dB    uppfattar vi som tyst.
  • 60 dB    beskriver normal samtalston.
  • 65 dB    är maxnivå för ljud i stall.
  • 85 dB    är den ljudnivå när det är risk för hörselskador om du utsätter dig för det ofta och länge.
  Istock483959769-2000x1333
  En radio kan vara en bullerbov i stallet. Foto: iStock

  Mät bullret!

  Det finns flera appar att ladda ner i telefonen. Appen Buller rekommenderas av Arbetsmiljöverket. Den ger dock ungefärliga värden.

  Så säger reglerna

  l Buller ska hållas på en låg nivå. Ljudet i stallar får inte ha sådan nivå och frekvens att det påverkar djurens hälsa negativt. I ett stall får djuren endast tillfälligt utsättas för mekaniskt buller som överstiger 65 dBA.

  Källa: Jordbruksverket

  Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 21/2022.

  Ridsport digital

  99:- i månaden