Hästägartips
19 februari 16:23
Ridsportplus

Smärtsam tandsjukdom vanlig bland islandshästar

HästhälsaSyndromet har vaga syndrom men kan orsaka stor smärta hos den drabbade hästen. En tysk studie visade att drygt 72 procent av de 154 undersökta islandshästarna var drabbade, en betydligt högre siffra än man kunnat påvisa på Island.

Smärtsam tandsjukdom vanlig bland islandshästar
Foto: Melusine Tretow

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

  En omfattande studie på tandsjukdomen EOTRH, Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis, har nyligen genomförts i Tyskland. I studien framkom att så många som 72,2 procent av hästarna i studien var drabbade.

  EOTRH förekommer främst bland äldre hästar och är en inflammation som drabbar speciellt fram- och hörntänderna hos hästen. I sjukdomen bryts tandrötterna successivt ned, samtidigt som det kan uppstå en överdriven bildning av cement, som är en av de hårda vävnaderna i tanden. Sjukdomsbilden orsakar smärta och obehag hos den drabbade hästen, vilket kan leda till att hästen får svårigheter att äta och att hästen påverkas i ridning och hantering.

  Vad orsaken är till diagnosen är ännu inte helt känt, det berättar forskaren Melusine Tretow. Hon berättar att man misstänker att flera faktorer kan leda till sjukdomen, som till exempel vilket foder hästen får, slitage på tänderna, inflammationer och mikrobiella faktorer.
  – Syftet med studien var att upptäcka riskfaktorer som potentiellt kan leda till EOTRH. Därför undersöktes både islandshästar som led av EOTRH och friska hästar och deras resultat jämfördes. Det för att skillnader mellan friska och sjuka hästar i termer som uppfödning, utfodring, metabolism med mera skulle kunna upptäckas.

  Fakta

  Det står EOTRH för

  E = Equine = drabbar hästar (bra att veta: Liknande sjukdomar förekommer också hos till exemepl katter, hundar och människor)
  O = Odontoklastisk = betyder de celler som kan hittas histologiskt och som ”löser upp” tanden
  T = Tooth = påverkar tanden
  R = Resorption = tanden löses upp
  H = Hypercemtosis = överdriven (Hyper-) bildning av tandstruktur (cementum.

  Melusine Tretow berättar att det fanns flera skäl till att göra studien just på islandshästar. Delvis för att robusta raser, som islandshästen, anses vara mer mottagliga för EOTRH. Men också för att aveln kring islandshästen är väldokumenterad och spårbar.
  – Inga andra raser korsas in, vilket är vanligt inom varmblodsaveln. Detta möjliggör en bättre analys av genetiska faktorer. Slutligen beskrivs att det finns få hästar med EOTRH på Island. Detta tyder på skillnader mellan de tyska och de isländska islandshästpopulationerna. Vi har försökt att upptäcka dessa genom att genomföra samma studiekoncept på Island. Det visade sig att endast 27,7% av hästarna på Island var drabbade. I den tyska populationen diagnostiserades 72,2 % med EOTRH, förklarar Melusie Tretow.

  Risken ökar med åldern

  Totalt deltog 154 hästar i den tyska studien och de deltagande hästarna rekryterade i Niedersachsen i Tyskland. Endast renrasiga islandshästar över 15 år deltog i studien och i studiegruppen fanns både EOTRH-drabbade och icke-drabbade hästar. Dessutom undersöktes alltid en frisk och en häst led av EOTRH i samma stall, det för att också möjliggöra jämförelse av en jämförelse av friska och drabbade djur på samma plats. Alla hästars tidigare hälsohistoria dokumenterades med hjälp av ett formulär där hästhållaren fick fylla i information kring hästhållningen, utfodring samt tidigare sjukdomar som till exempel PPID.

  Därefter undersöktes alla hästar och röntgades. Dessutom togs blodprov där man undersökte inflammationsparametrar, evenetuella metaboliska störningar (tex. PPID reds anm) samt vitaminer och spårämnen.

  Frisk Kontra Drabbad
  Till vänster ser vi en frisk häst och till höger en häst med som är måttligt drabbad av EOTRH. Foton från studien

  Forskargruppen kunde se att åldern på hästen spelade in, att risken att drabbas ökade ju äldre hästen blev men även hästens kön spelade in.
  – Vi kunde bekräfta en predisposition hos handjur. Dessutom verkade födelseplatsen påverka vilka hästar som utvecklar EOTRH. Utfodringen av vallfoder och skötsel som lösdrift eller uppstallning visade ingen signifikant påverkan i den tyska hästpopulationen. Detta är förvånande med tanke på den lägre förekomsten av EOTRH på Island, där hästhållningen skiljer sig avsevärt från den i Tyskland. Men det behövs ytterligare forskning för att upptäcka de avgörande skillnaderna, säger Melusine Tretow och berättar att blodproverna som togs inte visade på några riskfaktorer för EOTRH.
  – Ett tes var till exempel att överviktiga hästar eller hästar med metaboliska sjukdomar som PPID tenderar att drabbas av EOTRH. Dessa teser kunde inte bekräftas.

  Melusine Tretow berättar även att grundämnet selen undersöktes i undersökningen.
  – På internet cirkulerar obekräftade idéer om hur selenbrist eller överskott kan påverka utvecklingen av EOTRH. I den undersökta gruppen hade bara en mycket liten del av hästarna, 1,3 procent, för höga nivåer av selen i blodet, medan över 60 procent låg inom det normala området. Både hästar med EOTRH och friska hästar fanns bland dem med låga selenkoncentrationer. Detta innebär att vi kunde motbevisa hypotesen om att selen har en direkt koppling till EOTRH i den studerade populationen.

  P048_severe_front
  Häst med allvarlig grad av EOTRH. Foto från studien.

  Fler drabbade än väntat

  Inför studien uppgav hästägarna till hästarna i studien huruvida deras häst var drabbad av tandsjukdomen.
  – Under undersökningarna diagnostiserades många hästar med EOTRH, hästar som presenterades för oss som friska inför studien. Å ena sidan ledde detta till en överrepresentation av sjuka hästar i studiepopulationen men å andra sidan understryker det att vi fortfarande behöver utbilda och öka medvetenheten inom detta område. Jag tycker att detta visar behovet av att göra EOTRH mer känt bland hästägare, säger Melusie Tretow.

  Ofta upptäcks sjukdomen i samband med rutinbesök och det är vanligt att man får dra ut tänder på den drabbade hästen.
  – Alla drabbade hästar behöver inte få tänderna utdragna omedelbart, men vi bör vidta åtgärder för att övervaka sjukdomen, minska smärtan och behandla den i ett tidigt skede, säger Melusine Tretow som menar att studien nu ger stöd för att hästägare och veterinär när det är dags för vidare diagnostik med hänsyn till hästens ålder och kön.

  Röntgen Eotrh
  Till vänster ser du röntgen av en frisk häst, till höger en häst med allvarlig EOTRH. Lägg märke till tandrötterna. Foton från studien.

  Studien är gjord på hästar i den tyska populationen, men kan studien säga oss något om den isländska hästpopulationen i allmänhet?
  – Skillnaden mellan Island och Tyskland tyder på miljöfaktorer som vi ännu inte har tänkt på när vi försöker förstå varför hästar får EOTRH. Men på grund av den höga andelen sjuka hästar i vår studiepopulation kan resultaten överföras till EOTRH-sjuka hästar utanför studiepopulationen.

  Behövs det mer forskning inom detta område?
  – Ja, absolut. Resultaten av vår studie kunde bekräfta eller avfärda några av de tidigare hypoteserna. Vi fann bevis för riskfaktorer för EOTRH som ålder, kön och födelseort. Andra hypoteser som påverkan av hästhållning och utfodring, endokrinologiska sjukdomar som PPID och EMS eller systemiska faktorer som till exempel kalciumbrist kunde inte bekräftas.

  Ridsport digital

  99:- i månaden