Nyheter
9 juni 2022 20:11

Verksamheten med blodston får fortsätta

KontroversielltIslands regering ger fortsatt tillstånd till så kallade blodston. Det uppger regeringen på sin hemsida.

Verksamheten med blodston får fortsätta
Cirka 5000 hästar finns i blodindustrin på Island. Foto: Istock

Verksamheten med blodston får fortsätta, åtminstone under tre år, därefter ska det återigen utvärderas om verksamheten kan fortsätta. Det rapporterar den isländska nyhetssajten Visir.is.

I slutet av 2021 avslöjade Animal Welfare Foundation missförhållanden på de gårdar där ston tappas på blod för att kunna utvinna hormonet PMSG.

Efter avslöjandet beställdes en rapport på uppdrag från Islands jordbruksminister Svandís Svavarsdóttir för att utreda bristerna i verksamheten.

I en rapport, som nu är publicerad, konstateras det att de rättsliga riktlinjerna kring blodindustrin är mycket vaga och att det är oacceptabelt för en så kontroversiell och omfattande verksamhet.

I rapporten avhandlas verksamhet, regelverk, övervakning och lagstiftning kring blodstona och i rapporten föreslås att framtida riktlinjer ska förhindra industriell verksamhet då hästarnas välfärd kan äventyras.

Arbetsgruppen bakom rapporten vill också att reglerna kring verksamheten skärps genom bland annat en regelverk kring anläggningarnas uppbyggnad, vilka hästar som används och när och gruppen vill också att systematiska kontroller ska genomföras på de olika anläggningarna.

De föreslår också att en oberoende part, på förslag den isländska forskningsstationen Keldur, ska göra kontroller av hästarna.

Ridsport digital

99:- i månaden