Nyheter
26 juni 13:20

Ny karens- och förbudslista

ReglerFrån och med den 1 juli gäller flera nya bestämmelser i karens- och förbudslistan i samband med tävling. Se hela listan här.

Ny karens- och förbudslista
Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: iStock

Svenska Ridsportförbundet går nu ut med uppdateringarna i karens- och förbudslistan, som även SIF följer. Ändringarna är framtagna av förbundsveterinären tillsammans med Svenska Ridsportförbundets veterinära referensgrupp för Djurskydd, Smittskydd och Antidoping (DSA) samt i samarbete med trav- och galoppsporterna samt dess nordiska kommitté (NEMAC). Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en del förtydliganden. Karenstids- och förbudslistan uppdateras och de nya bestämmelserna gäller från och med den 1 juli 2024.

Kortare karenstid vid allergenspecifik immunoterapi

Bland annat nämns en ändring gällande allergenspecifik immunoterapi, som innebär att hästen tillförs små mängder av den allergen den är sensibiliserad för i syfte att initiera toleransutveckling och nedreglering av den allergispecifika allergiska inflammation som sker hos en allergisk individ. Efter injektion ses ingen lokal inflammatorisk reaktion, ömhet eller annat obehag. Tidigare har det varit sju dagars karenstid, vilket nu ändras till 96 timmars karenstid för tävling.

Förbjudet preparat

Tidigare har det kommunicerats att det från och med 1 juli 2024 enbart är inregistrerade läkemedel för utvärtes bruk innehållande dimetylsulfoxid (DMSO) som är tillåtna. All annan utvärtes behandling med DMSO är förbjuden.
Detta innebär att alla liniment och andra produkter som innehåller DMSO från och med 1 juli är otillåtna att använda. För de inregistrerade läkemedel som innehåller DMSO gäller som tidigare minst 14 dygns karenstid. Observera att karenstiden kan vara längre än 14 dygn beroende på andra substanser i läkemedlet.

Läs mer om ändringarna hos Svenska Ridsportförbundet

Se hela karens- och förbudslistan här

Ridsport digital

99:- i månaden