Avel
16 juni 06:10
Ridsportplus

Fölförsäkring ett skydd – men inte alltid

FölEtt oförsäkrat föl som behöver akutvård kan bli en dyr historia. Men en fölförsäkring är inte alltid en garanti. Försäkringsbolagens villkor skiljer sig åt.

Fölförsäkring ett skydd – men inte alltid
Ett sjukt föl som behöver vård kan bli en dyr historia Foto: Istock

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

  Att vårda ett föl som blivit sjukt eller skadat kan kosta tiotusentals kronor per dygn, och att ha en tilläggsförsäkring redan innan fölet är fött kan vara avgörande i valet mellan att försöka rädda fölet eller inte.

  – Jag har hittills aldrig behövt använda veterinärvården i vänta föl-försäkringen, men det är en försvinnande liten kostnad i det stora hela att ha den, säger Ulrika
  Jacobs
  , uppfödare i Värmland.

  – För mig är det veterinärvården som är det intressanta. Den dagen jag behöver den, så kommer det definitivt att vara värt det, fortsätter hon.

   Ska du behandla ett föl går det 100 000 kronor utan vidare.

  Marina Rudnäs i Anderslöv har upplevt hur viktig vänta föl-försäkringen kan vara.

  – Jag har hästar inackorderade och de är alla försäkrade. För fyra år sedan hade vi ett föl som blev dåligt, och det tog tid innan det stod klart att det var navel-inflammation. Fölet var inne på klinik tre gånger och det kostade 120 000 kronor med olika behandlingar och en operation, berättar Marina Rudnäs.

  – Ska du behandla ett föl går det 100 000 kronor utan vidare, så att vara utan försäkring är inget alternativ för mig, för du vet aldrig vad som ska hända. En försäkring täcker komplikationer vid fölning, eller om det är något som behöver korrigeras med benställningen. Veterinärerna är duktiga på att ta hand om föl, och att ha en försäkring ger en trygghet, säger Marina Rudnäs.

  Betalade inte ut ersättning

  Men det finns också exempel på där ersättning inte betalades ut trots att det fanns en försäkring. En uppfödare fick ett föl med navelbråck, men skadan upptäcktes inte förrän efter ett antal veckor och sedan tog det ytterligare tid att få en diagnos av veterinär.

  Då hade de 30 dagarna gått som fölförsäkringen gäller för, och försäkringsbolaget nekade först att betala ut ersättning. Bolaget ändrade sig dock i ett senare skede.

  Samtliga försäkringsbolag som försäkrar hästar erbjuder också en foster- och fölförsäkring, ibland kallad vänta föl-försäkring, som ett tillägg till redan befintlig försäkring på stoet. Vanligt är att försäkringen kan tecknas 40 dagar in i dräktigheten och att den gäller fram tills att fölet är 30 dagar gammalt.

  Försäkringen måste tecknas 25 dagar eller mer före beräknad fölning; här har bolagen lite olika villkor.

  Stor variation

  Kostnaden för foster- och fölförsäkringen skiljer sig mellan de olika  bolagen, som av konkurrensskäl inte vill avslöja hur de sätter priserna. Men det står klart att försäkringen kan kosta allt från 600 kronor till ett antal tusen kronor beroende på stoets försäkringsvillkor, kostnader för betäckningen, vilken försäkringsnivå som väljs för fölet, om kunden har flera försäkringar i samma bolag och så vidare.

  Den stora kostnaden för uppfödare är om fölet blir akut sjukt och behöver vårdas på klinik, och här har försäkringsbolagen olika maxbelopp. If ersätter upp till 60 000 kronor, Dina upp till 80 000 kronor, Sveland och Dunstan ersätter upp till 100 000 kronor och Agria maximalt 120 000 kronor.

  Folksam har en annan konstruktion på sin foster- och fölförsäkring. Där får fölet under de 30 första dagarna veterinärvård via stoets veterinärvårdsförsäkring. 

  Ett liknande villkor finns hos Dina och gäller föl utan egen försäkring. Kostnader för fölets veterinärvård kan då täckas av stoets försäkring – under förutsättning att stoet har en egen veterinärvårdsförsäkring.

  Villkoren mellan bolagen skiljer sig också åt gällande självrisken när både stoet och fölet behöver vård. Vissa bolag tar ut en självrisk per häst, medan andra bara tar ut en självrisk.

  Försäkra efter födseln

  Den som väljer att inte teckna en försäkring innan fölet fötts kan i stället teckna en fölförsäkring när fölet väl är fött, men flera bolag har en karenstid på ett antal dygn på den försäkringen. 

  Samtliga bolag har tjänster så att det går att få tag i veterinär dygnet runt.

  Vänta föl-försäkringen täcker också betydligt mer än veterinärvård i början av fölets liv. Ersättning betalas ut om stoet kastar, eller om stoet och därmed fölet dör. Bolagen ersätter också kostnader i samband med att fölet måste avlivas, samt kostnader för att hormonbehandla en amma om stoet dör. Det skiljer lite i villkoren för vad som ersätts mellan de olika försäkringsbolagen.

  Fölet dog – försäkringen gällde inte

  – Jag trodde att fölets vård skulle gå på stoets försäkring, men så var det inte. Hädanefter får jag läsa villkoren ännu mer noggrant. Det säger en uppfödare som inte fick ut något på försäkringen.

  Hästägaren hade stoet försäkrat med veterinärvård, men hade inte tagit någon vänta föl-försäkring.

  – Stoet fölade och allt verkade ha gått bra. Fölet var uppe och åt, och morgonen efter ringde jag försäkringsbolaget och tog en försäkring på fölet, berättar ägaren.

  Bara någon timme senare började fölet bete sig annorlunda. Det låg ner mycket, och när fölet diade kom ett gurglande ljud.

  – Jag ringde distriktsveterinären och det dröjde ett par timmar innan veterinären kunde komma. Strax innan såg jag att det rann mjölk ur fölets näsa. Sammantaget såg det inte bra ut.

  Mycket riktigt, veterinärundersökningen visade att det handlade om dubbelsidig  lunginflammation och tecken på sepsis. Det blev transport till en klinik, där det konstaterades att struplocket låg ovanpå mjuka gommen så att mjölken rann ner i lungorna.

  – En operation krävdes, men fölet skulle inte klara en sövning, så vi fick ta bort fölet.

  Fakturan blev på 45 000 kronor och stoägaren fick först besked om att försäkringsbolaget skulle ta kostnaden, eftersom fölförsäkringen skulle täcka akuta händelser även under karenstiden.

  – Men sedan nekade de ändå. Om jag hade vetat att inte heller stoets försäkring täckte kostnaden, så skulle jag ha valt ett annat bolag, säger stoägaren som har lärt sig den hårda vägen hur viktigt det är att läsa alla villkoren.

  Fakta

  BOLAGENS FÖRSÄKRINGAR I KORTHET

  1. Tecknande och kostnad för vänta-fölförsäkring/foster- och fölförsäkring?
  2. Självrisk och max ersättning för veterinärvård vid vänta föl-försäkring?
  3. Villkor för veterinärvård om det inte finns en vänta föl-försäkring och jag väljer att försäkra fölet när det är fött?
  4. Vilken veterinärvård kan gå på stoets försäkring om jag inte tar en fölförsäkring?

  Sveland

  1. Fosterförsäkring kan tecknas tidigast från 40 dagars dräktighet och senast 25 dagar före beräknad fölning. Försäkringspremien baseras på stoets ras samt i vilket värde som försäkringen tecknas.

  2. Fölet får en veterinärvårdsförsäkring upp till 100 000 kronor under sina 30 första levnadsdagar. Fast självrisk på 2 900 kr och rörlig självrisk på 20 procent av de ersättningsbara kostnaderna.

  3. För föl som försäkras före 30 dagars ålder gäller försäkringen med en karenstid på fem dagar

  . Föl efter försäkrat sto som har veterinärvårdsförsäkring genom Sveland Hästförsäkring, kan omfattas av en enskild försäkring enligt villkoren för Sveland Hästförsäkring med 50 000 kr

  Dina

  1. Tecknas tidigast vid 40 dagars dräktighet, försäkringsbeloppet ska motsvara kostnaderna för betäckningen. 

  2. Ersätter veterinärvård upp till 80 000 kronor för fölets 30 första dygn. Fast självrisk på 1 500 kr+ 20 procent av kostnaden. 

  3. Samma regler som för vuxna hästar, med valbar ersättning för veterinärvård 40 000 kr, 80 000 kr eller 120 000 kr

  4. Föl vid sidan av sto som har Hel Veterinärvårdsförsäkring omfattas av stoets försäkring med motsvarande ersättningsbelopp som stoet har. Skyddet upphör när fölet blivit enskilt försäkrat eller senast då fölet uppnått 30 dygns ålder.

  If

  1. Tidigast från 40:e dräktighetsdagen och senast vid 300 dagars dräktighet.  Priset beräknas på betäckningskostnaden och ligger mellan cirka 600 kr och 4 100 kr beroende på valt livförsäkringsbelopp. 

  2. Veterinärvårdsbeloppet ersätter upp till 60 000 kr. Självrisk 2 700 kr + 20 procent.

  3. För föl som försäkras i egen försäkring inom 20 dagar från födseln, gäller ingen väntetid på veterinärvårdsförsäkringen under förutsättning att fölet varit försäkrat via stoets försäkring. 

  4. Via stoets försäkring kan sjukdom eller skada under fölets första 20 levnadsdagar ersättas, högsta ersättningsbelopp är 35 000 kr och tas från stoets försäkring

  Agria

  1. Foster – och fölförsäkringen kan tecknas från 40:e dräktighetsdygnet fram till och med 30 dagar före beräknad fölning.  Den lägsta premien på foster- och fölförsäkring är 700 kr, därtill kommer belopp för betäckningskostnader.

  2. Försäkringen ersätter kostnader för att behandla fölet upp till 120 000 kronor. En fast självrisk på 3 500 kronor och 25 procent rörlig självrisk.

  3. Försäkring kan tecknas på andra levnadsdygnet. Det är 8 dagars karenstid för fölungar.

  4. De första 30 dagarna kan man använda 40 000 kronor av stoets försäkring för fölungen. Det gäller om stoet har någon av våra vanligaste veterinärvårdsförsäkringar.

  Folksam

  1. Vänta föl-försäkring kan tecknas från dygn 40 till dygn 300 i dräktigheten. Kostnaden beror på försäkringsbeloppets storlek. Om stoet har försäkring Avel Extra ingår en livförsäkring för fölet om stoet kastar eller fostret dör av andra anledningar.  

  2. Det finns ingen veterinärvårdsförsäkring i Vänta föl-försäkringen. Stoets egna veterinärvårdsförsäkring gäller även för fölet med samma belopp. Självrisken är den som är vald för stoet.

  3. Om stoet inte har någon veterinärvårdsförsäkring så har fölet 7 dagars karens i sin veterinärvårdsförsäkring. Har man inte tecknat en Vänta föl-försäkring så är det 7 dagars karens på livförsäkringen.    

   4. Har stoet en veterinärvårdsförsäkring, A1 veterinärvård eller A7 veterinärvård, så har fölet via stoet ett veterinärvårdsskydd – A1 veterinärvård, de 30 första dygnen. Fölet delar med stoet det försäkringsbelopp som stoet har.

  Dunstan

  1. Dunstan Foster- och föl kan tecknas tidigast vid det 40:e dräktighetsdygnet och senast 30 dagar innan beräknad fölning. Priset baseras på det försäkringsbelopp du väljer. Dunstan Safe Start Premium tecknas under samma period av dräktigheten och gäller fram till fölets ettårsdag. Priset från 40:e dräktighetsdygnet till fölets ettårsdag är 2 150 kr.

  2. Båda försäkringarna har maxersättning på 100 000 kr för veterinärvård och har 25 procent rörlig självrisk. 

  3. Kan tidigast tecknas när fölet är två dygn. Karenstiden är 5 dagar för föl. 

  4. Stoets försäkring omfattar fölet, om fölet inte har foster- och fölförsäkring, upp till 50 000 kr. Självrisken är densamma som på stoet.

  Ridsport digital

  99:- i månaden