Hästägartips
7 april 2022 06:50
Ridsportplus

”Magnesiumöverskott är inte en lösning på problem”

TillskottÄr din häst nervös? Då kan du få rådet att fodra med magnesium. Men makromineralens effekt på häst är inte bevisad.

”Magnesiumöverskott är inte en lösning på problem”
Det finns en allmän uppfattning om att magnesium skulle lugna nervösa hästar. Men det finns få studier på häst som stödjer det påståendet. Foto: Sandra Nordin Johansson

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Det finns ett par mindre studier som undersökt om magnesium kan påverka hästars reaktioner och hjärtfrekvens.
– Men studierna är för små för att kunna dra säkra slutsatser av, säger forskaren Sara Ringmark som är agronomie doktor och forskar vid SLU.

I två av studierna som tittat på magnesium och om det kan ha lugnande effekt på hästar har forskarna kunnat se en viss påverkan. Den ena studien tyder på att hästar i vissa situationer skulle kunna få minskad hjärtfrekvens av magnesium, den andra på att det kanske skulle kunna ge minskade flyktreaktioner.

I den ena studien gjordes fem tester då hästarna bland annat lastades och åkte transport. I ett av dessa test sågs en minskning av hjärtfrekvensen med i genomsnitt tio slag per minut.
– Det är en ganska stor sänkning, men den syntes bara i ett av fem tester. Vid de andra hade magnesiumtillskottet ingen effekt alls, säger Sara Ringmark.

Dessutom är det inte säkert att hjärtfrekvensen speglar beteendet.
– Hästen med den högsta frekvensen kan ha det lugnaste beteendet.

Indikationer på att magnesium kan ha effekt

I den andra studien, däremot, tittade forskarna just på beteende hos hästarna. Man fann en svag minskning av hästarnas rädsloreaktioner då de fått ett magnesiumtillskott.
– Lägger man ihop studierna finns vissa indikationer på att magnesium skulle kunna ha effekt. Men det är för få hästar i studierna för att kunna dra slutsatser, det behövs större underlag, vilket också författarna till studierna kom fram till.

Ett problem, ur forskarsynpunkt, är att en av studierna finansierats av ett foder- och tillskottsföretag.
– Det är en svaghet, säger Sara Ringmark.

Att det forskats så lite på till exempel magnesium handlar om finansiering och intresse.
– Vi skulle gärna forska på allt möjligt om vi bara hade råd. Det görs prioriteringar.

Ta hellre kontakt med en tränare

Sara Ringmark vill hellre rekommendera en annan metod för att påverka hästens stress.
– Det är så många faktorer som påverkar hästens beteende. Magnesiumöverskott är inte den främsta lösningen på hanteringsproblem, då är det bättre att ta kontakt med en tränare för hjälp med hästens hantering, eller en etolog för att få en bättre förståelse för orsakerna till att hästen beter sig som den gör.

Att stoppa i hästen saker som inte är vetenskapligt kontrollerade kan vara ett problem.
– Hästägaren ska vara medveten om att mycket ges utan vetenskapligt underlag, och att det finns en viss risk. Tillskott kan ha effekter men vi vet inte vilka, och de kan påverka andra funktioner.

En häst som får grovfoder kompletterat med ett vanligt sammansatt mineralfoder lider troligen inte av magnesiumbrist, enligt Sara Ringmark.
– Jag skulle först be hästägaren kontrollera hästens magnesiumintag med hjälp av grovfoderanalys och en foderstatsberäkning. Det gäller alla hästar.

Hästen kissar ut överflödet

Vid normal utfodring är ett överskott av magnesium sällan ett problem.
– Hästen kissar ut överflöd, det filtreras via njurarna, säger Sara Ringmark.

Ett stort överskott under en längre tid vill hon däremot avråda från, då det inte finns tillräckligt med kontrollerade studier som undersökt effekterna.

Fakta

Magnesium

  • Magnesium (Mg) är en makromineral, vilket betyder att hästen behöver mer än ett gram per dag, jämfört med spårämnen som krävs i mycket mindre doser. 
  • Omkring 60 procent av hästkroppens magnesium finns i skelettet, medan cirka 30 procent finns i musklerna.Magnesium spelar en roll i muskelsammandragningar, men också i att aktivera enzymer.
  • The National Research Council of America, NRC, rekommenderar följande för en vuxen häst som väger 500 kilo: 7,5 gram per dag under vila, 9,5 gram per dag vid lättare arbete och 11 gram per dag vid hårt arbete (NRC 2007).
  • Eftersom magnesiuminnehållet varierar i foder, mineraler och fodertillskott är det bra att ta hjälp av en foderrådgivare vid frågetecken kring magnesium. 

Källa: The Horse

Ridsport digital

99:- i månaden